Hoe werkt de Trader

De Trader is een stuk cloud software, wat in staat is om aan- en verkoopsignalen te genereren volgens een vooraf vastgesteld stramien, dat we een algoritme noemen.

Hoe gaat alles in zijn werk?

Om te beginnen heb je een account nodig bij één van de goedgekeurde exchanges: Bitvavo. Zodra jouw account daar is geactiveerd en goedgekeurd kun je daar saldo storten en onze software koppelen.

FemTrade en de gekozen exchange staan met elkaar in verbinding door middel van een zogenaamde API koppeling:

De afkorting API staat voor Application Programming Interface. (zie ook Cryptowoordenboek)Een API (Application Programming Interface) is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen "praten". Je zou kunnen zeggen de boodschapper die een verzoek indient bij een provider en vervolgens het antwoord terugkoppelt en verwerkt.

Zodra de koppeling met de Exchange gelukt is en de Trader is ingesteld, gaat de Trader voor jouw specifieke instellingen data verzamelen en analyseren om zo het algoritme haar werk te kunnen laten doen.

Zodra er een positieve trend wordt vastgesteld geeft de trader een aankooporder conform de specificaties van je instellingen. Dat doen we door een opdracht te verstrekken een "pocket"*) aan te kopen.

Zorg dat je bij de instellingen, voldoende ruimte houdt tussen het aankopen van de pockets. Zelf houden we minimaal 1% aan vanwege het aankoopgedrag en de geringe afwijkingen die hierdoor in de aankopen kunnen ontstaan. Zo zorg je er ook voor dat je niet in een bepaalde range veel te veel pockets krijgt met onvoldoende afstand tussen de koersen.

De order wordt uitgevoerd op de exchange en de wallets Crypto/Euro van je account bij de Exchange worden aangepast. Dit kunt je ook gemakkelijk terugvinden op het Dashboard.

De Trader onthoudt deze transactie en vergelijkt continue de actuele koers met de aankoopkoers van de pocket. Dit is zichtbaar gemaakt in het scherm: ‘Open Pockets’.

Zodra de Trader een koerswijziging signaleert en het rendement op een 'pocket'*) groter is dan het ingegeven rendementspercentage bij de Trader-instelling, zal de Trader een verkooporder naar de exchange versturen voor het aantal Cryptomunten in de pocket én daarmee de winst in euro's veilig stellen.

Op datzelfde moment wordt ook de commissie voor de trader afgeboekt van je credit tegoed. In het scherm 'All transactions' verschijnt de verkochte pocket en is het behaalde rendement in Euro's zichtbaar.

In het 'Dashboard' worden de totaal resultaten overzichtelijk weergegeven.

De Trader komt het best tot haar recht in een volatiele markt. Cryptomunten zijn vaak volatiel en daardoor geweldig geschikt voor onze Trader software.

*) pocket = een stuk van je inleg waarvoor cryptomunten zijn aangekocht/verkocht

Last updated