Start Handleiding

Welkom bij FemTrade! In deze handleiding lopen we de stappen door die noodzakelijk zijn om een goede start met onze software te maken.

1. Account aanmaken op de Exchange Bitvavo of Binance

In deze handleiding gaan we er vanuit dat u al een account heeft aangemaakt op de Exchange waar FemTrade mee samenwerkt.

Indien dit niet zo is, dan vragen we u eerst een account aan te maken. Zie handleiding Bitvavo of Binance.

2. Account aanmaken op mijn.femtrade.nl

Zodra u een account heeft aangemaakt op mijn.femtrade.nl ziet u uw persoonlijke dashboard. Op dit dashboard ziet u Links diverse functionaliteiten. Onder deze functionaliteiten vindt u de selecties die wij beschrijven in deze handleiding.

3. Abonnement selecteren

Om gebruik te kunnen maken van de software, dient ingesteld te worden welke service u wilt gebruiken.

Wij werken hiervoor met Abonnementen, die handmatig ingesteld dient te worden.

Wij bieden een "Gratis" en "Extra" abonnement aan.

Het FemTrade Gratis abonnement geeft toegang tot een eenvoudig in te stellen standaard trader én geeft toegang tot 3 templates. Templates zijn voorgestelde handels strategieën.

Het FemTrade Extra abonnement geeft toegang tot zowel de eenvoudig in te stellen standaard trader instelling als tot 6 templates. Templates zijn voorgestelde handel strategieën.

Stappenplan abonnement selecteren

 • Ga naar Profiel

 • Ga naar Pakket & Facturatie

 • Selecteer Abonnement wijzigen

 • Selecteer het gewenste abonnement.

4. Credits aankopen

Credits is het tegoed wat u aankoopt om binnen het platform van FemTrade diensten te betalen. Dit betreft de betaling van de trader Fee, wanneer de trader een pocket met winst heeft verkocht. Evenals abonnementsgelden, deze worden automatisch met het credit tegoed verrekend.

1 credit staat gelijk aan €1

Wanneer de trader een pocket met €1 winst verkoopt, wordt 20 eurocent trader fee betaald.

Deze 20 eurocent wordt automatisch van de credits afgeschreven.

Bij onvoldoende credit saldo om de trader fee te betalen, zal de trader stoppen met handelen.

Betaalde abonnementen worden automatisch verlengd, mits er voldoende creditsaldo aanwezig is op het account.

Indien er onvoldoende saldo aanwezig, wordt het abonnement automatisch stop gezet.

Stappenplan Credits aankopen

 • Ga naar Profiel

 • Ga naar Pakket & Facturatie

 • Selecteer Credits kopen

 • Vul het aantal aan te kopen credit in (minimaal €10)

 • Klik op Volgende

 • Selecteer de gewenste betaaldienst

5. Exchange API Sleutel aanmaken

FemTrade beheert niet uw investeringsbudget. Wij kunnen én willen hier niet over beschikken. Uw investeringsbudget is ondergebracht bij een exchange (beurs), waar u zelf beschikt over het geld. Om dit mogelijk te maken, moet uw account bij de exchange, gekoppeld worden aan uw FemTrade account. Dit gaat door middel van een API, Application Programming Interface. Deze API stuurt opdrachten naar de exchange en verwerkt de antwoorden voor onze software.

We werken op dit moment samen met Bitvavo en Binance. In het voorbeeld leggen we uit hoe de stappen zijn met Bitvavo. Voor Binance klik hier

Stappenplan API Sleutel Bitvavo aanmaken.

 • Ga met de muis over uw naam in het menu, er vouwt een menu uit

 • Klik op API

 • Klik op Nieuwe API Key aanvragen

Vervolgens verschijnt dit scherm:

 • Vul een zelfgekozen naam in voor de API

 • Laat IP Whitelist leeg!

 • Zet de schakelaar/knop om achter gegevens inzien (deze wordt blauw)

 • Zet de schakelaar/knop om achter kopen en verkopen (deze wordt blauw)

 • Laat de schakelaar bij opnemen uitstaan! (deze blijft grijs)

 • Vul een 2FA code in

 • Klik op bevestigen

API Sleutel bevestigen

Let op! De Secret Key wordt éénmalig weergegeven, daarna krijgt u deze sleutel niet meer te zien! Kopieer deze en plak hem daarna meteen op de juiste plek in uw FemTrade account. Uitgelegd in de volgende stap.

Let op! Deel de Secret key nooit met iemand, plak deze alleen in uw FemTrade account. Wij slaan deze veilig op.

 • Klik op doorgaan

 • Voordat de API-keys werken moeten deze per mail worden bevestigd. Ga naar uw mailbox en klik op Bevestig API key:

 • Klik op Verifiëren en doorgaan:

6. API koppeling invullen op FemTrade.

 • Klik op Verbonden Exchanges in het menu links.

 • Klik op Nieuw, rechtsboven op de pagina om een nieuwe verbinding aan te maken.

Vervolgens ziet u onderstaand scherm:

 • Bij Naam vult u een zelfgekozen naam in voor deze koppeling. Het is handig dat u een naam kiest waardoor u deze koppeling goed kan onderscheiden van eventuele nieuwe koppelingen in de toekomst.

 • Bij Exchange kiest u met welke exchange u de koppeling wil maken. Momenteel ondersteunen wij Binance en Bitvavo.

 • U kunt kiezen of u met demo-geld of met echt geld wil handelen.

 • Vul bij API Key en Secret Key de API- en Secret-key in die u van uw exchange hebt gekregen.

Kopieer de sleutels en plak ze in de aangegeven velden, dan voorkom je typefouten.

Er is maar één verbinding per exchange nodig, ook als je meerdere traders wil gebruiken.

 • Als alles is ingevuld, klik dan op Opslaan.

Krijgt u bij het opslaan een foutmelding? Ga na of u de sleutels goed hebt over genomen. Controleer ook of u bij het aanmaken van de API-sleutels, deze bevestigd zijn met een 2FA code of een bevestigingsmail. Voor meer informatie zie ook de handleiding Binance of Bitvavo.

Vervolgens komt u terug bij het overzicht en ziet u hier de nieuwe verbinding.

7. Trader instellen

Als de exchange-verbinding is gekoppeld, kunt u de traders gaan instellen: u kunt hiervoor de eenvoudige Standaard trader gebruiken of een Template.

Een template is een voorgestelde handels strategie.

 • Klik op Mijn Traders in het menu links.

 • Klik op Nieuw, rechtsboven op de pagina om een nieuwe trader aan te maken.

 • Selecteer de gewenste optie.

Bij de eenvoudige Standaard trader ziet u onderstaand scherm:

 • Bij Naam vult u een zelfgekozen naam in voor deze trader. Het is ook hier handig dat u een naam kiest waardoor u deze later goed kan onderscheiden van eventuele nieuwe koppelingen in de toekomst.

 • Bij Exchange verbinding kiest u een van uw exchange-verbindingen. De geboden keuzes zijn afhankelijk van welke exchanges er in stap 2 zijn gekoppeld.

 • Geef aan of u gaat handelen met demo-geld of met echt geld. Bij Coinpaar geeft u aan met welke munt u wilt gaan handelen. De trader zal aan- en verkopen doen tussen deze twee munten.

 • Bij Min. winstpercentage kunt u aangeven bij hoeveel procent winst de trader een pocket minimaal mag verkopen.

Voorbeeld: De trader heeft voor €100 aan BTC gekocht. U heeft Minimaal winstpercentageingesteld op 5%. De trader wacht tot die 5% is behaald, voordat de pocket verkocht wordt. De winst is in dit voorbeeld minimaal €5.

 • Bij Percentage tussen pockets kunt u aangeven hoeveel koersverschil er moet zijn, voordat de trader weer een nieuwe pocket aankoopt.

Voorbeeld: De trader heeft een ADA-pocket ingekocht, op een koers van €1. U heeft Percentage tussen pocketsingesteld op 5%. De trader wacht met een nieuwe aankoop, tot de koers minstens 5% verschilt ten opzichte van de eerdere aankoop. De koers moet in dit voorbeeld óf dalen naar €0,95 óf stijgen naar €1,05.

 • Hoeveel procent moet er aangekocht worden bij elke transactie bepaalt de grootte van de pockets die de trader aankoopt. Dit doet hij in percentages, uit het euro budget op de exchange. Zo wordt voorkomen dat heel het budget ineens wordt ingelegd. U mag zelf het percentage van de pockets bepalen óf het maximale bedrag per pocket.

Voorbeeld: Op de exchange staat een budget klaar van €1000. U heeft ingesteld dat de aankoop grootte voor pockets 25% moet zijn van het budget. De eerste aankoop zal dan 25% van €1000 zijn: €250. Het resterende budget is dan €750. Een volgende aankoop is daar weer 25% van: €187,50.

 • Voor welk bedrag moet er aangekocht worden bij elke transactie bepaalt de grootte van de pockets die de trader aankoopt. Dit doet hij met een vast bedrag, uit het euro budget op de exchange. Zo wordt voorkomen dat heel het budget ineens wordt ingelegd. Jij mag zelf het bedrag van de pockets bepalen.

Voorbeeld: U heeft ingesteld dat de aankoop grootte voor pockets €50 moet zijn. Iedere pocket die de trader aankoopt is dan €50, ongeacht het euro budget op de exchange.

Als u voor de aankoop een percentage én een vast bedrag instelt, zal de trader alleen aankopen doen met het vaste bedrag.

 • Met Max open pockets bepaalt u hoeveel open pockets deze trader kan hebben.

Voorbeeld: U vult hier '10' in. Op het moment dat er voor deze trader tien open pockets zijn, stopt de trader met nieuwe pockets aankopen. Pas als er van deze trader openstaande pockets verkocht zijn, zal de trader nieuwe aankopen kunnen doen.

 • Met Max bedrag aan open pockets bepaalt u hoeveel van het euro budget op de exchange door deze trader mag worden gebruikt om mee te handelen.

Voorbeeld: Op de exchange staat een budget klaar van €1000. U heeft ingesteld dat deze trader en een tweede trader met een maximaal bedrag aan open pockets van €300 mogen handelen. Beide traders stoppen met het aankopen van nieuwe pockets, als ze deze limiet halen. Zo wordt door de traders gezamenlijk met maximaal €600 gehandeld en blijft het resterende bedrag vrij.

 • Met Standaard betaalmethode credits bepaalt u hoe u de fee aan FemTrade wilt betalen.

 • Met Status zijn er drie keuzes te maken. Kies hier of u deze trader wilt in- of uitschakelen, óf op alleen verkopen wil zetten. In dat laatste geval blijft deze trader aanstaan, maar stopt met nieuwe aankopen en zal alleen nog de openstaande pockets verkopen.

 • Bij geavanceerd kunt u aangeven of u de exchange fees wilt afrekenen in BNB. Dit werkt alleen op Binance. Ook moet u in uw Binance account aangeven dat u de exchange fees in BNB wilt afrekenen.

 • Als u alles naar wens heeft ingevuld, klik dan linksonder op Opslaan.

Als u dan teruggaat naar uw Dashboard staat hier een samenvatting van de ingestelde trader. In dit geval ziet u EURO/BTC:

Met het doorlopen van deze handleiding heeft u alle noodzakelijke stappen doorlopen om de software voor u te laten werken.

Wij wensen u een fantastisch mooi rendement!

Last updated