Handleiding Trader instellen

Alle informatie die je nodig hebt om je trader in te stellen een aan te passen!

Informatie vooraf: wat is een trader en hoe werkt het?

FemTrade is een Trading Engine (een software programma) die volgens bepaalde regels (algoritmen), pockets van cryptomunten aan- en verkoopt. De Trading Engine voert deze uit namens jou, zodat jij hier winst op kan maken.

FemTrade beheert echter niet jouw investeringsbudget. Wij kunnen én willen hier niet over beschikken. Jouw investeringsbudget is ondergebracht bij een exchange (beurs), waar jij zelf beschikt over het geld. Om dit mogelijk te maken, moet jouw account bij de exchange, gekoppeld worden aan jouw FemTrade account. Dit gaat door middel van een API, Application Programming Interface. Deze API stuurt opdrachten naar de exchange en verwerkt de antwoorden voor onze software. Schematisch ziet dat er zo uit:

Voor deze verbinding moet eenmalig een koppeling worden ingesteld met behulp van API-sleutels. Als je gebruik wil maken van meerdere exchanges, dan moeten deze elk apart verbonden worden. Voor het gebruik van de trader, is één verbinding per exchange afdoende.

In deze handleiding gaan wij er vanuit dat jij al een account op Bitvavo hebt én dat jij ook al jouw privé API-sleutels hebt aangemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, raadpleeg dan de handleiding van Bitvavo.

Stappenplan trader instellen

Stap 1 - Inloggen

 • Ga naar https://mijn.femtrade.nl.

 • Klik op Ik heb al een account.

 • Log in met jouw e-mailadres en wachtwoord.

 • Klik op Inloggen

Stap 2 - Exchange-verbinding koppelen

Eenmaal ingelogd wordt automatisch het Dashboard geopend.

 • Klik op Verbonden Exchanges in het menu links.

 • Klik op Nieuw, rechtsboven op de pagina om een nieuwe verbinding aan te maken.

Vervolgens zie je onderstaand scherm:

 • Bij Naam vul je een zelfgekozen naam in voor deze koppeling. Het is handig dat je een naam kiest waardoor je deze koppeling goed kan onderscheiden van eventuele nieuwe koppelingen in de toekomst.

 • Bij Exchange kies je met welke exchange je de koppeling wil maken. Momenteel ondersteunen wij Bitvavo.

 • Je kan kiezen of je met demo-geld of met echt geld wil handelen.

 • Vul bij API Key en Secret Key de API- en Secret-key in die jij van jouw exchange hebt gekregen.

Kopieer de sleutels en plak ze in de aangegeven velden, dan voorkom je typefouten.

Er is maar één verbinding per exchange nodig, ook als je meerdere traders wil gebruiken.

 • Als alles is ingevuld, klik je op Opslaan.

Krijg je bij het opslaan een foutmelding? Ga na of je de sleutels goed hebt over genomen. Controleer ook of je bij het aanmaken van de API-sleutels, deze bevestigd zijn met een 2FA code of een bevestigingsmail. Voor meer informatie zie ook de handleiding Bitvavo.

Vervolgens kom je terug bij het overzicht en zie je hier de nieuwe verbinding.

Als er bij de status healthy wordt weergegeven, is het koppelen goed gegaan.

Stap 3 - Trader aanmaken

Als de exchange-verbinding is gekoppeld, kun je traders gaan instellen:

 • Klik op Mijn Traders in het menu links.

 • Klik op Nieuw, rechtsboven op de pagina om een nieuwe trader aan te maken.

Vervolgens zie je onderstaand scherm:

 • Bij Naam vul je een zelfgekozen naam in voor deze trader. Het is ook hier handig dat je een naam kiest waardoor je deze later goed kan onderscheiden van eventuele nieuwe koppelingen in de toekomst.

 • Bij Exchange verbinding kies je een van je exchange-verbindingen. De geboden keuzes zijn afhankelijk van welke exchanges er in stap 2 zijn gekoppeld.

 • Geef aan of je gaat handelen met demo-geld of met echt geld. Bij Coinpaar geef je aan met welke munt je wilt gaan handelen. De trader zal aan- en verkopen doen tussen deze twee munten.

 • Bij Min. winstpercentage kun je aangeven bij hoeveel procent winst de trader een pocket minimaal mag verkopen.

Voorbeeld: De trader heeft voor €100 aan BTC gekocht. Jij hebt Minimaal winstpercentageingesteld op 5%. De trader wacht tot die 5% is behaald, voordat de pocket verkocht wordt. De winst is in dit voorbeeld minimaal €5.

 • Bij Percentage tussen pockets kun je aangeven hoeveel koersverschil er moet zijn, voordat de trader weer een nieuwe pocket aankoopt.

Voorbeeld: De trader heeft een ADA-pocket ingekocht, op een koers van €1. Jij hebt Percentage tussen pocketsingesteld op 5%. De trader wacht met een nieuwe aankoop, tot de koers minstens 5% verschilt ten opzichte van de eerdere aankoop. De koers moet in dit voorbeeld óf dalen naar €0,95 óf stijgen naar €1,05.

 • Hoeveel procent moet er aangekocht worden bij elke transactie bepaalt de grootte van de pockets die de trader aankoopt. Dit doet hij in percentages, uit het euro budget op de exchange. Zo wordt voorkomen dat heel het budget ineens wordt ingelegd. Jij mag zelf het percentage van de pockets bepalen.

Voorbeeld: Op de exchange staat een budget klaar van €1000. Jij hebt ingesteld dat de aankoop grootte voor pockets 25% moet zijn van het budget. De eerste aankoop zal dan 25% van €1000 zijn: €250. Het resterende budget is dan €750. Een volgende aankoop is daar weer 25% van: €187,50.

 • Voor welk bedrag moet er aangekocht worden bij elke transactie bepaalt de grootte van de pockets die de trader aankoopt. Dit doet hij met een vast bedrag, uit het euro budget op de exchange. Zo wordt voorkomen dat heel het budget ineens wordt ingelegd. Jij mag zelf het bedrag van de pockets bepalen.

Voorbeeld: Jij hebt ingesteld dat de aankoop grootte voor pockets €50 moet zijn. Iedere pocket die de trader aankoopt is dan €50, ongeacht het euro budget op de exchange.

Als je voor de aankoop een percentage én een vast bedrag instelt, zal de trader alleen aankopen doen met het vaste bedrag.

 • Met Max open pockets bepaal je hoeveel open pockets deze trader kan hebben.

Voorbeeld: Jij vult hier '10' in. Op het moment dat er voor deze trader tien open pockets zijn, stopt de trader met nieuwe pockets aankopen. Pas als er van deze trader openstaande pockets verkocht zijn, zal de trader nieuwe aankopen kunnen doen.

 • Met Max bedrag aan open pockets bepaal je hoeveel van het euro budget op de exchange door deze trader mag worden gebruikt om mee te handelen.

Voorbeeld: Op de exchange staat een budget klaar van €1000. Jij hebt ingesteld dat deze trader en een tweede trader met een maximaal bedrag aan open pockets van €300 mogen handelen. Beide traders stoppen met het aankopen van nieuwe pockets, als ze deze limiet halen. Zo wordt door de traders gezamenlijk met maximaal €600 gehandeld en blijft het resterende bedrag vrij.

 • Met Standaard betaalmethode credits bepaal jij hoe jij de fee aan FemTrade wil betalen.

 • Met Status zijn er drie keuzes te maken. Kies hier of jij deze trader wil in- of uitschakelen, óf op alleen verkopen wil zetten. In dat laatste geval blijft deze trader aanstaan, maar stopt met nieuwe aankopen en zal alleen nog de openstaande pockets verkopen.

 • Bij geavanceerd kun je aangeven of je de exchange fees wil afrekenen in BNB. Dit werkt alleen op Binance. Ook moet je in je Binance account aangeven dat je exchange fees in BNB wil afrekenen.

 • Als jij alles naar wens hebt ingevuld, klik je linksonder op Opslaan.

Als je dan teruggaat naar jouw Dashboard staan hier een samenvatting van de ingestelde trader. In dit geval zie je EURO/BTC:

Trader bewerken

Traders die je al eerder hebt ingesteld, zijn achteraf altijd nog aan te passen. Zo is het mogelijk om eerder gekozen instellingen te bewerken.

 • Onder Mijn Traders in het linker menu, vind je een overzicht van de traders in jouw account.

 • Klik op Edit om de instellingen van de gekozen trader te zien. De instellingen zijn altijd aan te passen. Zie ook Stap 3 voor meer informatie over elke instelling.

 • Klik op View om meer gedetailleerde informatie te zien.

  • Hier heb je de mogelijkheid om de gekozen trader in zijn geheel te verwijderen.

Let op! Bij het verwijderen van een trader, wordt ook alle data die bij deze trader hoort gewist!

 • Gehele transactie geschiedenis

 • Alle gegevens over openstaande pockets

 • Alle instellingen van de trader

Het verwijderen van een trader kan niet ongedaan gemaakt worden. Eventuele aangekochte pockets van deze trader, zullen na het verwijderen niet meer door de trader verkocht kunnen worden.

 • Zie ook Stap 3 (bij Status) voor meer informatie over het instellen van de trader om openstaande pockets te verkopen.

Transacties bekijken

 • Onder Alle transacties in het linker menu, vind je een overzicht van alle aan- en verkopen die de trader voor je heeft gedaan. Achter elke transactie vind je meer informatie door op View te klikken.

 • Onder Open pockets in het linker menu, vind je een overzicht van alle openstaande pockets, die wachten op verkoop. Achter elke transactie vind je meer informatie door op View te klikken. Hier heb je ook de mogelijkheid om openstaande pockets handmatig te verkopen.

Mijn profiel

 • Onder Mijn Profiel in het linker menu, vind je jouw gegevens.

 • Hier kun je een aantal gegevens aanpassen en voorkeurstalen instellen.

 • Als jij alles naar wens hebt ingevuld, klik je op Opslaan.

Support & Feedback

Wij verwachten (en hopen zelfs!) dat je feedback voor ons hebt, zodat wij ons product en daarmee onze service naar jou toe nog beter kunnen maken. Mocht je daarnaast tegen problemen aanlopen, kan je ons om support vragen. Beide kan op de volgende manier:

 • Klik op Support & Feedback rechtsonder in beeld.

 • Vul alle gegevens in:

  • het onderwerp,

  • een beschrijving van je feedback of probleem,

  • eventueel een bijlage (niet verplicht),

  • jouw e-mailadres waar we jou mee mogen benaderen.

 • Klik op Send om het formulier in te dienen. Zo nodig neemt iemand van support contact met je op.

Extra informatie: Verbonden exchanges bewerken

Verbonden exchanges die je al eerder hebt ingesteld, zijn achteraf altijd nog aan te passen.

 • Onder Verbonden Exchanges in het linker menu, vind je een overzicht van de exchange-verbindingen in jouw account.

 • Klik op Edit om de instellingen van de gekozen exchange-verbinding te zien. De instellingen zijn altijd aan te passen. Zie ook Stap 2 voor meer informatie over elke instelling.

 • Klik op View om meer gedetailleerde informatie te zien.

  • Hier heb je de mogelijkheid om de gekozen exchange-verbinding in zijn geheel te verwijderen.

Let op! Bij het verwijderen van een exchange-verbinding, wordt ook alle data die bij deze verbinding hoort gewist:

 • Alle instellingen van de exchange-verbinding.

 • Alle traders die gebruik maken van deze exchange-verbinding en daarmee:

  • Gehele transactie geschiedenis.

  • Alle gegevens over openstaande pockets.

  • Alle instellingen van de trader(s).

Een exchange-verbinding kan hersteld worden, maar het verwijderen van een trader kan niet ongedaan gemaakt worden. Eventuele aangekochte pockets van deze trader, zullen na het verwijderen niet meer door de trader verkocht kunnen worden. Zie ook Trader bewerken

 • Zie ook Stap 3 (bij Status) voor meer informatie over het instellen van de trader om openstaande pockets te verkopen.

Last updated